BERSABAR DI ATAS SUNNAH


11210442_1125423530816563_163468852841791453_n

manusia dengan DERAJAT KeNABIan = MUJAHIDIN dan ILMUWAN

ILMUWAN = ” …. membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi” ..” {hadits)

Rasulullah SAW bersabda: “Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahidin dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasul dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi”. (HR. Ad-Dailami)

Katakanlah : “ Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? “ Sesungguh-nya orang yang ber-akal-lah yang dapat menerima pelajaran. ( Az Zumar , 39 : 9 )

KEBAIKAN, MANFAAT ILMU ..dan MENYEBARKAN ilmu

a. Wahai Aba Dzar , kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah lebih baik bagimu daripada shalat (sunnah) seratus rokaat , dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak , itu lebih baik dari pada shalat seribu ( 1000 ) rokaat. “ ( HR. Ibnu M ajah )

b. “ Kelebihan seorang alim ( ilmuwan ) terhadap ‘abid ( ahli ibadah ) ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. (HR.Abu Dawud )

c. “ Seorang yang alim ( berilmu / berpengetahuan / cerdas / pintar / arief ) , lebih sulit digoda oleh syaitan dari pada seribu orang ahli ibadat (tetapi tidak ber-ilmu ) “ ( HR. Ath Turmudzi )

d.“ Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqihnya jika ia mampu beribadah kepada Allah ( dengan baik ) dan cukup bodoh bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri.”( HR. Athabrani )

e. “ Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang menjalankan ibadah (tapi tidak berilmu) ibarat kelebihan-ku atas orang yang paling rendah diantara umat-ku ( HR.Al-Haris bin Abu Uzamah dari Abu Said Al Khudri , diperkuat riwayat Turmudzi & Abu Umamah ) , “ Keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah.” ( HR. Al Bazzaar )

f. “ Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Qur’an setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran “ ( Az Zummar , 39 : 27 ) , “ Dan perumpamaan-perumpamaan ini KAMI buatkan untuk manusia , dan tiada yang memahaminya kecuali orang – orang yang berilmu. ” ( Al Ankabuut , 29 : 43 )

g. “ . . . . Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara-mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” ( Al mujaadilah, 58 : 11 )

h. “ Tidak ada usaha yang lebih baik dari pada usaha orang yang mencari ilmu , Ilmu itu dapat mengantarkan pemiliknya kepada petunjuk hidayah. Dan hidayah itu menolak kehinaan dari pada-nya . Agama tidak akan kuat melainkan dengan ilmu yang kuat.” ( HR. Thabrani )

i. Nabi Muhammad saw. bersabda , “ Ilmu itu ada dua macam , yaitu ilmu lisan , ilmu ini merupakan hujjah Allah SWT. atas makhluk-Nya ; Dan ilmu dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. “ ( Al Hadits )

j. ( oleh karenanyalah saudara ku tuntutlah ilmu untuk Tauhidillah , untuk martabat dan kehormatan diri sebagai seorang muslim , Ilmu Mengenal diri dan Tuhan , Ilmu Keimanan dan Ketaqwaan serta Ketawakalan ( Ilmu Dunia dan Akhirat ) sepanjang umur hidup-mu – Sedikit sedikit ilmu diamalkan secara istiqamah , lama – lama menjadi bukit ilmu dan Amal yang istiqamah ( rutin , kontinyu , konsisiten ) dan jadilah hamba-hamba-Nya yang dikasihi dan disayangi-Nya. baik di dunia maupun di akhirat ! )

k. “ Seorang mu’min tidak akan merasa puas dengan kebaikkan dan ilmu yang diterima-nya , sehingga syurga menjadi tempat kepuasan-nya.” (HR.Turmudzi ) , “ Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia.” ( HR. Al Bazzaar ) , “ Iman itu telanjang dan pakaiannya ialah taqwa , perhiasannya adalah rasa malu , & buahnya adalah ilmu “ ( Al Hadits ) , Menghemat dalam nafkah adalah separoh pendapatan ( belanja ) , dan mengasihi serta menyayangi orang lain adalah separoh akal , sedangkan bertanya dengan baik adalah separoh ilmu. (HR. Athabarani)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s