4 LELAKI YANG DITARIK MASUK NERAKA OLEH WANITA


4 LELAKI YANG DITARIK MASUK NERAKA OLEH WANITA
Di akhirat nanti ada 4 golongan lelaki yang akan ditarik masuk ke
neraka oleh wanita. Lelaki itu adalah mereka yang tidak memberikan
hak kepada wanita dan tidak menjaga amanah itu.
1. Ayahnya
Jika seseorang yang bergelar ayah tidak mempedulikan anak
perempuannya di dunia. Dia tidak memberikan segala keperluan
agama seperti mengajarkan shalat, mengaji, dan sebagainya. Dia
membiarkan anak perempuannya tidak menutup aurat. Tidak cukup
kalau dangan hanya memberi kemewahan dunia saja. Maka dia akan ditarik ke neraka oleh anaknya.
Duhai lelaki yang bergelar Ayah, bagaimanakah keadaan anak
perempuanmu sekarang? Apakah kau mengajar shalat dan shaum (puasa) padanya? Menutup aurat? Pengetahuan agama? Jika tidak
terpenuhi, maka bersedialah untuk menjadi bagian dari Neraka.
2. Suaminya
Apabila suami tidak mempedulikan tindak tanduk isterinya. Bergaul
bebas. Membiarkan istri berhias diri untuk lelaki yang bukan
mahramnya.
Jika suami mendiam istri yang seperti itu walaupun suami adalah
orang yang alim, suami adalah shalatnya yang tidak pernah bolong,
suami adalah yang shaumnya tidak pernah lalai. Maka dia akan turut ditarik oleh isterinya bersama-sama ke dalam Neraka.
Duhai lelaki yang bergelar Suami, bagaimanakah keadaan istri
tercinta sekarang? Dimanakah dia? Bagaimana akhlaknya? Jika tidak
kau jaga mengikuti ketetapan Islam, maka terimalah keniscayaan
yang kau akan sehidup semati bersamanya hingga Neraka.
3. Saudara Lelakinya
Apabila ayahnya sudah tiada, tanggungjawab menjaga kehormatan
wanita jatuh pada saudara lelakinya (kakak, paman). Jika mereka
hanya mementingkan keluarganya saja dan adik atau keponakannya
dibiarkan dari ajaran Islam, maka tunggulah tarikan mereka di akhirat kelak.
Duhai lelaki yang mempunyai saudara perempuan, jangan hanya menjaga amalmu dan melupakan amanah yang lain. Karena kau juga
akan pertanggungjawabkan diakhirat kelak.
4. Anak Lelakinya
Apabila seorang anak laki-laki tidak menasehati Ibunya perihal
kelakuan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bila ibu membuat

kemungkaran, mengumpat, memfitnah, mengunjing, maka anak itu akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan

bersama menemani ibunya di Neraka.
kemungkaran, mengumpat, memfitnah, mengunjing, maka anak itu akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan
bersama menemani ibunya di Neraka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s