UJUB ( bangga diri ) penyakit hati


bangga

keSOMBONGan dan BANGGA diri ini …. diHANCURkan oleh …. PAINs {“penderitaan”}, SICKness {“kesakitan”}, dan … NIGHTMARE {mimpi “SIKSAAN malaikat”} …. ﴾ Al A’raf:94)

>> Allah TIDAK MENYUKAI ….. orang yg SOMBONG dan memBANGGAkan DIRI { Al Hadiid:23, An Nisaa:36, Luqman:18 } = cukuplah ….. NERAKA JAHANAM … padanya { An Nahl:29 , Az Zumar:60, Az Zumar:72, Al Ghaafir:47}

﴾ Al Hadiid:23 ﴿
(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu JANGAN BERDUKA CITA TERHADAP apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu JANGAN TERLALU GEMBIRA terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan —ALLAH TIDAK MENYUKAI– setiap orang yang SOMBONG lagi MEMBANGGAKAN DIRI,
﴾ An Nisaa:36 ﴿
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya —ALLAH TIDAK MENYUKAI— orang-orang yang SOMBONG dan MEMBANGGA-BANGGAKAN DIRI,
﴾ Luqman:18 ﴿
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya —ALLAH TIDAK MENYUKAI— orang-orang yang SOMBONG lagi MEMBANGGAKAN DIRI.

…………..
﴾ Al A’raf:94 ﴿
Kami tidaklah mengutus seseorang nabipun kepada sesuatu negeri, melainkan Kami timpakan kepada penduduknya —KESEMPITAN dan PENDERITAAN— supaya mereka TUNDUK dengan MERENDAHKAN DIRI.
………..
﴾ Al An’am:42 ﴿
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) —KESENGSARAAN DAN KEMELARATAN—, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan TUNDUK MERENDAHKAN DIRI.
………………….
﴾ Al An’am:43 ﴿
Maka MENGAPA MEREKA TIDAK MEMOHON (kepada Allah) dengan TUNDUK MERENDAHKAN DIRI ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitanpun menampakkan kepada mereka KEBAGUSAN apa yang selalu MEREKA KERJAKAN.
………………………
﴾ Al Baqarah:206 ﴿
Dan apabila dikatakan kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah”, bangkitlah —KESOMBONGAN—nya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) —NERAKA JAHANNAM—. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

<<<<< SOMBONG + BANGGA diri = tidak disukai Allah = NERAKA >>>

﴾ An Nahl:29 ﴿
Maka masukilah pintu-pintu NERAKA JAHANNAM, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang MENYOMBONGKAN DIRI itu.
﴾ Az Zumar:60 ﴿
Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam NERAKA JAHANNAM itu ada tempat bagi orang-orang yang MENYOMBONGKAN DIRI?
﴾ Az Zumar:72 ﴿
Dikatakan (kepada mereka): “Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya” Maka NERAKA JAHANNAM itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
﴾ Al Ghaafir:47 ﴿
Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam NERAKA, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang MENYOMBONGKAN DIRI: “Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab api neraka?”
﴾ Al Ghaafir:48 ﴿
Orang-orang yang MENYOMBONGKAN DIRI menjawab: “Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam NERAKA karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya)”.
﴾ Al Ghaafir:60 ﴿
Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang MENYOMBONGKAN DIRI dari menyembah-Ku akan masuk NERAKA JAHANNAM dalam keadaan hina dina”.
﴾ Al Ahqaaf:20 ﴿
Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke NERAKA (kepada mereka dikatakan): “Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah MENYOMBONGKAN DIRI di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik”.
﴾ Al Baqarah:206 ﴿
Dan apabila dikatakan kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah”, bangkitlah KESOMBONGANNYA yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) NERAKA JAHANNAM. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s